فقط پروژه های معماری

1- پروژه مسکونی

2- پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی

3 پروژه هتل   

4 پروژه خوابگاه   

5- پروژه دانشکده معماري مدرسه    

6- پروژه خانه معمار   

7 پروژه بیمارستان  و مجموع  200 نمونه بیمارستان آماده پلان .

8- پایانه مسافربری    

 9- پروژه ساختمان اداری   

 10 تجاری      

11 كتابخانه     

12 موزه هنر و تاريحي و سفال      

13 ورزشگاه          

 14- توريستی       

 15- خانه ها ي تاريخي   

 16 – دانشگاه و دانشكده هتر

 17- دهکده ورزش های زمستانی و آبی

18 – فرهنگسرا         

 19 – فرهنگي هتري و فرهنگي تفريحي و و رزشي

20 - مرکز بهداشتی درمانی   

21- مركز نمايشگاهي تكنولوژي       

22- خانه فرش                  

23- ساختمان اداري             

24 - مطالعات دهکده آرامش    

 25 - آب درماني پلان ( پلان )

26 - پارك كامل         

 27 - هنرستان كامل    

28 – امامزاده         

29 - مسجد كامل       

30 – ويلا                        

31 - مطالعات سينما            

32 – سالن سخنراني پلان      

33 - پایانه قطار شهری دپوی غرب    

34 - مرکز اطلاع رسانی گردشگری  

35 – مرکز همایشهای مشهد50

36 - تجاری اداری  

37 - شهرداي كامل            

38 – آلاچيق

39 -  زمين ورزشي كودكان           

40 – باغ       

41  - معماری برای کودک

42پایانه بین المللی دریایی

43_ بازارچه

44_ بانک

45 _ خانه فرش

46 _ رستوران و تالار

47 _ اداری تجاری

48 _ ساختمان شهرداری

49 _ مسکونی روستایی

50 _ موزه جنگ و صلح و موزه مردم شناسی

51_ مراکز درمانی

52_ مطالعات مرکز نمایش هنرهای تجسمی 65

 نمونه کارهای پروژه را دانلود و در صورت نیاز به شماره ۰۹۳۵۷۵۹۴۷۹۰ اس ام اس بزنید و قیمت را بگیرید

 نمونه کار نمونه 2

+ نوشته شده در  ساعت   توسط م ش  | 

                                                      فهرست مطالب

·        فصل اول 

1- 1کلیات  تحقیق.....................................................................................................................................1

1-2اهداف طرح ........................................................................................................................................3

1-3معرفی فصول ....................................................................................................................................4

·        فصل دوم

2-1هنر چیست ؟.......................................................................................................................................5

2-2تعریف هنر .........................................................................................................................................5

2-3دسته بندی هنرها ..............................................................................................................................6

2-4ریشه های هنر ..................................................................................................................................7

2-5حس زیبایی .......................................................................................................................................8

2-6زیبایی .................................................................................................................................................9

2-7تمایز هنر وزیبایی ..........................................................................................................................10

2-8هنر ایرانی ........................................................................................................................................10

2-9 درباره معماری ..............................................................................................................................12

2-10 هنر بودن معماری .......................................................................................................................14

2-11تعلیم وتربیت معمار .....................................................................................................................18

2-12نگرشی به روند اموزش معماری در گذشته و حال .................................................................21

 

·        فصل سوم :  تاریخچه اموزش معماری

3-1 تاریخچه دانشگاه در غرب وجهان ..............................................................................................26

3-1-1 بوزار فرانسه .............................................................................................................................29

3-1-2 باهاوس ......................................................................................................................................29

3-1-3 دانشگاه معماری لندن ..............................................................................................................33

3-1-4 مدارس معماری ایتالیا ..............................................................................................................33

3-1-5 روش اموزش معماری در امریکای شمالی ...........................................................................34

3-2 بررسی سیستم ها واهداف اموزشی در دانشکده های مهم خارج از کشور .........................35

3-2-1 دانشگاه برکلی امریکا ...............................................................................................................35

3-2-2 دانشگاه معماری A-A ..............................................................................................................38

3-2-3 دانشگاه MIT  ...........................................................................................................................45

3-2-4 انیستیتو شاهزاده ویلز ............................................................................................................47

3-2-5 دانشگاه اورگن ..........................................................................................................................48

3-3 تاریخچه اموزش عالی در ایران ..................................................................................................48

3-4 انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران .................................................................................................50

·        فصل چهارم : بررسی تجارب جهانی (نمونه های موردی)

4-1 دانشگاه هنر توکیو ........................................................................................................................53

4-2 دانشگاه هنرو معماری سین سیناتی ...........................................................................................60

4-3 دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی .....................................................................................63

4-3-1تحلیل کالبدی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی .........................................................64

4-3-1-1 اتلیه ........................................................................................................................................64

4-3-1-2 سرسرای دانشگاه................................................................................................................65

4-3-1-3 ورودی دانشگاه....................................................................................................................66

4-4 دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت ......................................................................................66

·        فصل پنجم : راهنمای طراحی و طراحی اقلیمی در ساختمانهای اموزشی

5-1 سازمان یابی فضایی کل دانشگاه ...............................................................................................68

5-1-1 سازمان یابی فضایی کاملا متمرکز ........................................................................................69

5-1-2 سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز .........................................................................................69

5-1-3 سازمان یابی فضایی کاملا پراکنده.........................................................................................70

5-1-4 سازمان یابی فضایی به شکل اقماری.....................................................................................71

5-1-5 سازمان یابی فضایی به شکل تقسیم دانشگاهی....................................................................71

5-1-6 سازمان یابی فضایی کلی به شکل گسترده منطقه ای...........................................................72

5-2 شناسایی طراحی دانشگاهی (نظم یا الگوها جهت طراحی دانشکده ).......................................73

5-2-1 گسترش خطی ...........................................................................................................................74

5-2-2 گسترش شبکه ای (شطرنجی) ................................................................................................74

5-2-3 گسترش مرکزی (متمرکز ).......................................................................................................75

5-2-4 گسترش گلبرگی .......................................................................................................................75

5-2-5 گسترش مولکولی (پراکنده ).....................................................................................................75

5-2-6 گسترش صلیبی ....................................................................................................................... 75

5- 3 نورپردازی طبیعی ........................................................................................................................82

5-4 کنترل تابش افتاب بر جداره های شفاف ساختمان ...................................................................85

5-5 سازماندهی پلان ،فرم کالبدی و بافت مجموعه ساختمانی ......................................................86

5-6 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی ..................................................................................88

 

·        فصل ششم : بررسی بستر پروژه

6-1 چگونگی شکل گیری شهر تهران .................................................................................................90

6-1-1 جمعیت وپراکندگی ان ..............................................................................................................91

6-1-2 سواد ..........................................................................................................................................91

6-1-3 اموزش .......................................................................................................................................91

6-2مشخصات جغرافیایی استان تهران ..............................................................................................92

6-3 اقلیم و اب وهوای تهران ...............................................................................................................93

6-3-1 اقلیم ............................................................................................................................................93

6-3-2 دما...............................................................................................................................................93

6-3-3 بارندگی ......................................................................................................................................93

6-3-4 رطوبت نسبی ............................................................................................................................94

6-3-5 باد ...............................................................................................................................................94

6-3-6 تابش خورشید ..........................................................................................................................94

6-4 وضعیت زمین شناختی تهران .....................................................................................................95

6-5 الودگی شهر تهران ........................................................................................................................95

6-6 وضعیت دسترسی در تهران ........................................................................................................96

6-7 ساختار خدماتی تهران .................................................................................................................97

·        فصل هفتم : شرح برنامه دانشکده معماری

7-1 اشنایی با رشته های اموزشی ..................................................................................................101

7-2 نحوه تشکیل فضایی یکدانشکده معماری .................................................................................123

7-2- 1 فضاهای اموزشی .................................................................................................................125

7-2-1-1 اموزش عملی .....................................................................................................................125

7-2-1-2 اموزش نظری ....................................................................................................................138

7-2-2 فضاهای کمک اموزشی .........................................................................................................141

7-2-2-1 کتابخانه تخصصی ............................................................................................................142

7-2-2-2 بخش سمعی و بصری ......................................................................................................147

7-2-2-3 واحد اسنادوتحقیقات ........................................................................................................148

7-2-2-4 سالن چند منظوره .............................................................................................................150

7-2-2-5 بخش طراحی کامپیوتر .....................................................................................................152

7-2-2-6 اتلیه عکاسی .......................................................................................................................154

7-2-2-7 ازمایشگاه تحقیقاتی ..........................................................................................................156

7-2-2-7-1 ازمایشگاه ساختمان......................................................................................................156

7-2-2-7-2 ازمایشگاه مرمت ..........................................................................................................156

7-2-2-8 دفتر فنی .............................................................................................................................157

7-2-2-9 کارگاههای کمک اموزشی ................................................................................................158

7-2-2-9-1 کارگاه ساختمان ......................................................................................................... 160

7-2-2-9-2 کارگاه سفال وسرامیک ...............................................................................................160

7-2-2-9-3 کارگاه چوب...................................................................................................................161

7-2-2-9-4 کارگاه فلز.......................................................................................................................161

7-2-3 فضاهای خدماتی ....................................................................................................................162

7-2-3-1 تسهیلات رفاهی .................................................................................................................162

7-2-3-1-1 گالری و نمایشگاه ........................................................................................................162

7-2-3-1-2 واحد انتشارات و خدمات چاپی ..................................................................................163

7-2-3-2 تسهیلات سرویسی ...........................................................................................................165

7-2-3-2-1 موتور خانه وبرق اضطراری ......................................................................................165

7-2-3-2-2 کاخداری........................................................................................................................ 167

7-2-3-2-3 انبار مرکزی.................................................................................................................. 167

7-2-3-2-4 سرایداری ......................................................................................................................167

7-2-4 فضاهای اداری .......................................................................................................................168

7-2-4-1 کادر اموزشی ....................................................................................................................168

7- 2-4-2 کادر اداری و اموزشی ....................................................................................................168

·        فصل هشتم سازه و تاسیسات

 8-1 سیستم سازه .......................................................................................................................178

8-2 نازک کاری........................................................................................................................... 179

8-3 تاسیسات.............................................................................................................................. 180

·        فصل نهم : تحلیل سایت

9-2 محل وموقعیت زمین دانشگاه ......................................................................................183

9-3 موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار ......................................................................184

9-4 شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان ......................................................................184

9-5 بررسی وضعیت اقلیمی در سایت دانشگاه ................................................................184

9-6 عوامل مصنوعی زمین ..................................................................................................185

9-7 دسترسی ها................................................................................................................... 185

9-8 بررسی طرح استقرار و جا نمایی دانشکده ................................................................185

9-8-1 تجزیه و تحلیل امکانات فیزیکی اراضی................................................................. 185

9-8-2 عوامل تاثیر گذار بر طراحی.................................................................................... 186

9-8-2-1 جهت ساختمانها................................................................................................... 186

9-8-2-2 تعداد طبقات ..........................................................................................................186

9-9 اصول و روش طراحی...................................................................................................188

 

پیوست (نقشه های معماری )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مواخذ

از زمان و معماری (منوچهر مزینی )

اموزش عالی با نیازمندیهای ، تسهیلات فضایی ونزارت مسکن و شهرسازی (محمد رضا جودت و همکاران )

اصول و معیارهای طراحی فضاهای اموزشی و پرورشی (بهرام قاضی زاده )

انالیز و طراحی سازه های بتن ارمه (امیر مسعود کی نیا )

اطلاعات مرکز جغرافیای تهران

ایین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (2800)

برنامه دانشکده معماری – شورای عالی برنامه ریزی

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای زیبای اصفهان (دانشگاه تهران )

پایان نامه کارشناسی ارشد  - حسین میانجی – دانشگاه شهید بهشتی

سازمان برنامه و بودجه مرکز امار ایران

چیستی هنر (عباس نبوی )

دفتر چه انتخاب رشته ازمون سراسری سال 87

راهنمای طراحی اقلیمی (کسمایی)

طراحی اقلیمی (قبادیان )

طراحی ساختمانهای دانشاهی (احمد سالک جورابچی )

فضا زمان معماری (گیر ئن )

فلسفه تاریخ هنر (ارنولد هاوز ترجمه محمد تقی فرامرزی )

فصل نامه معماری شماره 18 -19

معماری اسلامی (ترجمه دکتر ایرج اعتماد )

مسائل زیبایی شناسی وهنر (نیکلای سیلاف –ایوان استاخف ترجمه محمد تقی فرامرزی )

مصالح و ساختمان (سام فروتنی )

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

                                                      فهرست تصاویر

تصویر 3-1 مدرسه باهاوس

تصویر 3-2 مدرسه باهاوس

تصویر 3-3 نمای داخلی مدرسه باهاوس

تصویر 3-4 دانشکده معماری A-A لندن

تصویر 3-5 نمایی از کلاسهای بحث و بررسی دانشکده A-A

تصویر 3-6 کلاسهای عملی دانشکده A-A

تصویر 3-7 نمایی از کارگاه دانشکده A-A

تصویر 3-8 نمایی از اتلیه دانشکده A-A

تصویر 3-9 نمایی از اتلیه دانشکده A-A

تصویر 3-10 نمونه کارهای دانشجویان دانشکده A-A

تصویر 3-11 ارشیو دانشکده A-A

تصویر 3-12 نمایشگاه اثار دانشجویان دانشکده A-A

تصویر 3-13 نمایی از دانشکده MIT

تصویر 3-14 ورودی دانشکده MIT

تصویر 3-15 نمایی از دانشکده تهران

تصویر 4-1 نمایی از دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-2 کتابخانه دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-3 کتابخانه دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-4 نمایی از اتلیه دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-5 نمای داخلی دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-6 نمای داخلی دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-7 نمایی از دانشکده سین سیناتی

تصویر 4-8 نمایی از دانشکده سین سیناتی

تصویر 4-9 نمای داخلی دانشکده سین سیناتی

تصویر 4-10 نمای داخلی دانشکده سین سیناتی

تصویر 4-11 نمایی از ورزشگاه دانشکده سین سیناتی

تصویر 4-12 نمای داخلی دانشکده شهید بهشتی

تصویر 4 -13 نمایی از دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت

تصویر 4 -14 دیاگرام فضایی دانشکده علم وصنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       فهرست جداول

 

جدول 5-1 عمق سایه بان ضروری برای ایجاد سایه کامل

جدول 7-1 ابعاد کتب درسی

جدول 7-2 عرض راهروهای متقاطع

جدول 7-3 مساحت فضاها

جدول 7-4 ظرفیت و مساحت کلاسها

جدول 7-5 مساحت وظرفیت اتلیه ها

جدول 7-6 مساحت وظرفیت فضاهای کمک اموزشی

جدول 7-7 مساحت وظرفیت فضاهای خدماتی

جدول 7-8 مساحت و ظرفیت فضاهای اداری

جدول 7-9 مساحت طبقات به طور جداگانه

 

 

 

تقدیم به :

            تویی که در زندگی من لطافت شبنم صبح لحظه های بارانی اموختن هستی      

پدر :

               که صدای قلب صحرای پهناور وجودی

مادرم :

            که سربلندی پهنای افق نگاهمی ........،وابی تمام روزهای زیبای ارزوهایم .

برادرم :

                 که هرگز در سخت ترین روزها تنهایم نگذاشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سر تعظیم بر درگاه نخست معمار هستی می سایم که حامی و پشتیبان همیشگی من ،در تمام مراحل زندگیم بوده وهست ،و در این مرحله یاریم داد که این پایان نامه را به عزیز ترین موجودات هستی ،پدر ومادرم که با تمام وجود مرا در تمام مراحل در ساحت بی حساب دین ودانش قرار داده اند ،تقدیم نمایم .

با سپاس فراوان از مدیریت محترم گروه معماری ، جناب مهندس فرزام و اساتید محترم .

همچنین سپاس و تشکر فراوان وویژه خود را به استاد عالیقدرم جناب اقای دکتر قنبری عرضه می دارم که در تهیه این پایانامه از هیچ کمکی به این جانب مضایقه ننمودند .

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط م ش  | 

دانلود تمامی رساله ها در لینک زیر و در صورت نیاز به شماره ۰۹۳۵۷۵۹۴۷۹۰ اس ام اس بدهید و قیمت بگیرید

 

پروژه طراحی تولید صنعتی

پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی

تاسیسات مکانیکی و برقی

انسان طبیعت معماری

تنظیم شرایط محیطی

مبانی نظری معماری

معماری اسلامی

معماری معاصر

معماری جهان

معماران

سبک های معماری

طرح 1 و طرح 2 و طرح 3 و طرح 4 طرح 5

شناخت موارد مصالح

مطالعات هنرستان موسیقی

مطالعات مسکونی

مطالعات هتل

مطالعات پارک رساله پارک یرنامه فیزیکیی پارک نمونه

رساله هاااااااااااااااااااا و مطالعات

مطالعات خانه های برای خدا رساله خانه های برای خدا

مطالعات رساله اقامتی توریستی

مطالعات رساله آبدرمانی

مطالعات رساله آمفی تیاتر

مطالعات رساله بیمارستان

مطالعات رساله پارك

مطالعات رساله پایانه دریایی

مطالعات رساله پایانه مسافربری

مطالعات رساله تالار و مجموعه ی فرهنگی – اجتماعی

مطالعات رساله تجاری

مطالعات رساله تجاری

مطالعات رساله تچاری تفریحی

مطالعات رساله خانه معمار

مطالعات رساله خوابگاه

مطالعات رساله خوابگاه

مطالعات رساله دانشکده معماری

مطالعات رساله دانشکده هنر و معماری

مطالعات رساله درمانگاه

مطالعات رساله دهکده ورزش های زمستانی و آبی

مطالعات رساله راه اهن

مطالعات رساله ساختمان اداري

مطالعات رساله سالمندان معلول

مطالعات رساله سفارت

مطالعات رساله سينما

مطالعات رساله سينما

مطالعات رساله فرودگاه

مطالعات رساله فرهنگسرا

مطالعات رساله فرهنگی تفریحی

مطالعات رساله فرهنگی ورزشی

مطالعات رساله كتابخانه

مطالعات رساله مجموعه اقامتی و توریستی هتل 3

مطالعات رساله مدرسه معماری

مطالعات رساله مرکز هنری

مطالعات رساله مسجد

مطالعات رساله مسکونی

مطالعات رساله مطالعات دهکده آرامش

مطالعات رساله مطالعات هتل 5 ستاره

مطالعات رساله موزه

مطالعات رساله موزه

مطالعات رساله موزه فرش

مطالعات رساله موسيقي

مطالعات رساله مهد کودک

مطالعات رساله نمايشگاه

مطالعات رساله ورزشگاه

مطالعات رساله هتل

مطالعات رساله هتل 3 ستاره

مطالعات رساله هتل 4ستاره

مطالعات رساله هتل 5 ستاره

مطالعات رساله هتل زیارتی سیاحتی

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط م ش  | 

انجام پروژه پایان نامه معماری همراه

با مطالعات.رساله.تری دی مکس و

 سایت و شیت بندی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط م ش  |